About Pieters advocaten

This author has not yet filled in any details.
So far Pieters advocaten has created 6 blog entries.

Uitbreiding van matigingsgronden én verhogende omstandigheden voor de Wav-boete

Als iemand uit het buitenland in Nederland arbeid verricht -betaald of onbetaald-, heeft die persoon een tewerkstellingsvergunning nodig of een verblijfsvergunning waarmee het is toegestaan om te werken. Door de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen kan aan rechtspersonen en natuurlijke personen een boete (Wav-boete) worden opgelegd als zij vreemdelingen illegaal tewerk hebben gesteld. De omvang [...]

Uitbreiding van matigingsgronden én verhogende omstandigheden voor de Wav-boete 2018-04-26T17:20:48+00:00

Inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging versoepeld

Op 23 maart 2017 is het nieuwe beleid omtrent de inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging bekend gemaakt. Dit beleid wordt toegepast op alle op 21 september 2016 of daarna ingediende aanvragen in het kader van gezinshereniging. Om voor gezinshereniging in aanmerking te komen is vereist dat de referent (diegene die in Nederland verblijft) een duurzaam inkomen heeft. [...]

Inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging versoepeld 2017-06-29T09:17:44+00:00

Gezinshereniging: meerderjarige kinderen en hun ouders

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft de mogelijkheden voor gezinshereniging tussen meerderjarige kinderen en in het land van herkomst achterblijvende ouders verruimd. Het is vanaf nu niet meer nodig om aan te tonen dat er tussen de ouders en het meerderjarige kind een 'meer dan normale afhankelijkheid' bestaat als gevolg van bijvoorbeeld een handicap. Wel gelden [...]

Gezinshereniging: meerderjarige kinderen en hun ouders 2017-06-27T10:42:17+00:00

Integratievoorwaarden

Raad van State wil uitleg over 'integratievoorwaarden' in Europese gezinsherenigingsregels. Begin april heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een zaak van mr. Dijkman prejudiciele vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over het vereiste inburgeringsexamen in het buitenland. Al jaren lang speelt de vraag of dit [...]

Integratievoorwaarden 2017-05-08T11:33:35+00:00

Wajong gerechtigden

Gevolgen Participatiewet voor Wajong gerechtigden Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet in werking treden. De overheid wil door middel van deze wet zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan. Indien u een Wajong uitkering ontvangt kan de inwerktreding van de Participatiewet gevolgen voor u hebben. Hierna volgt een overzicht [...]

Wajong gerechtigden 2017-05-08T11:36:32+00:00

Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid

Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 juli 2015 De Wet Werk en Zekerheid ziet op een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht. Op 1 januari 2014 zullen een aantal wijzigingen plaatsvinden op het gebied van flexcontracten. Op 1 juli 2015 zullen de wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid in werking treden [...]

Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid 2017-05-08T11:37:54+00:00