Arrest HvJ-EU: belang van het kind bij terugkeer AMV’ers

Op 14 januari 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) in de zaak T.Q. tegen Nederland, waarbij onze advocaat Judith Pieters  heeft opgetreden, een belangwekkend arrest gewezen dat grote gevolgen zal hebben voor het Nederlandse vreemdelingenbeleid ten aanzien van alleenstaande minderjarigen. In antwoord op vragen van de Rechtbank Den Bosch heeft [...]

Arrest HvJ-EU: belang van het kind bij terugkeer AMV’ers2021-01-14T20:58:13+01:00

Covid-19 (Corona) virus: familierecht

Horeca en winkels zijn gesloten, evenementen en bijeenkomsten afgelast en er is onzekerheid over hoelang de maatregelen met betrekking tot het tegengaan van de verspreiding van het Corona-virus zullen voortduren. Hierdoor is het sociale leven van velen gepauzeerd. Dit geldt niet voor het familieleven. Families zijn in deze tijd des te meer op elkaar aangewezen. Dat kan [...]

Covid-19 (Corona) virus: familierecht2021-04-26T11:46:08+02:00

Covid-19 (Corona) virus: werkgevers en werknemers

Er zijn verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen om werkgevers en werknemers tijdens de corona crisis meer zekerheid te kunnen bieden. Hieronder vindt u een kort overzicht van maatregelen voor werkgevers en ondernemers. UWV: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) Gemeente: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) RVO: Compensatieregeling: € 4.000 euro voor direct getroffen [...]

Covid-19 (Corona) virus: werkgevers en werknemers2021-03-31T12:29:17+02:00

Covid-19 (Corona) virus & scherpere maatregels: boetes

Er zijn veel nieuwe maatregelen van kracht om het Covid-19 (Corona) virus onder controle te krijgen. De maatregelen worden steeds meer aangescherpt.  Zo zijn onder andere alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, en zijn winkels en het openbaar vervoer verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een [...]

Covid-19 (Corona) virus & scherpere maatregels: boetes2021-03-31T12:33:02+02:00

Uitspraak Hoge Raad inzake slapende dienstverbanden

In lijn met het advies van de A-G heeft de Hoge Raad op 8 november 2019 in haar antwoorden op de prejudiciële vragen een einde gemaakt aan de slapende dienstverbanden. De eis van goedwerkgeverschap brengt volgens de Hoge Raad met zich mee dat een werkgever op verzoek van haar werknemer in beginsel verplicht is het [...]

Uitspraak Hoge Raad inzake slapende dienstverbanden2020-10-27T11:10:49+01:00

Garanties nodig bij uitzetting ernstig zieke vreemdelingen?

Al jaren speelt er discussie over de voorwaarden die er zijn om ernstig zieke vreemdelingen uit te mogen zetten. Totdat het EHRM uitspraak deed inzake Paposhvili gold als vaste lijn in de rechtspraak dat voor de vraag of een zieke vreemdeling in zijn land behandeld kon worden niet relevant was of daar praktische belemmeringen voor [...]

Garanties nodig bij uitzetting ernstig zieke vreemdelingen?2020-07-20T10:59:35+02:00

Werkinstructie IND artikel 8 EVRM

De IND heeft de nieuwe handleiding voor de toetsing van artikel 8 EVRM openbaar gemaakt. Deze is geldig vanaf 1 oktober 2019. Over de werkinstructie Werkinstructie (2019/15) van de IND is een uitgebreide interne handleiding over wanneer en wat er getoetst dient te worden wanneer er een beroep wordt gedaan op artikel 8 EVRM. De [...]

Werkinstructie IND artikel 8 EVRM2020-07-06T11:52:46+02:00

Advies A-G aan de Hoge Raad inzake slapende dienstverbanden

Een werkgever is na twee jaren van ziekte van een werknemer niet langer verplicht tot loondoorbetaling. Na deze twee jaren kan een werknemer een beroep doen op een uitkering (vb. WIA). Het aanvragen van een uitkering betekent niet automatisch dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer eindigt. Dit betekent dat een dergelijk dienstverband 'slapend' wordt [...]

Advies A-G aan de Hoge Raad inzake slapende dienstverbanden2020-07-20T11:19:29+02:00

Daling belastingaftrek partneralimentatie vanaf 2020

Vanaf 2020 vermindert de belastingaftrek van partneralimentatie. Dan wordt het hoogste belastingtarief geleidelijk afgebouwd waartegen u de betaalde partneralimentatie in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De maximale belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de komende vier jaren afgebouwd van een tarief van maximaal 51,75% in 2019 tot het basistarief van circa 37% in 2023. [...]

Daling belastingaftrek partneralimentatie vanaf 20202020-07-20T11:20:42+02:00