Indien u als verdachte in een zaak een brief van het Openbaar Ministerie hebt ontvangen met daarin een voorstel om de zaak tegen bijvoorbeeld betaling van een boete af te doen, kunt u daartegen verzet aantekenen. Dit betekent dat de rechtbank de strafzaak bekijkt. Het voordeel daarvan is dat de rechtbank niet ‘gekleurd’ is: de rechter is objectief.

In enkele gevallen vindt de officier van justitie het niet meer de moeite waard om de zaak aan de rechter voor te houden. Dit betekent dat de zaak geseponeerd wordt. Wij kunnen u bijstaan in dit soort zaken.