Slachtoffers van mensenhandel, uitbuiting in de seksindustrie of uitbuiting als arbeidskracht komen voor de duur van de strafzaak in aanmerking voor een verblijfsvergunning als zij aangifte doen. Ook als zij geen aangifte doen, kunnen zij in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, met name als zij bereid zijn om een getuigenverklaring af te leggen. Na afloop van de strafzaak is het soms mogelijk om aanspraak te maken op voortgezet verblijf.

Procederen op het gebied van mensenhandel is een gespecialiseerd terrein. Het is daarom verstandig om hierin begeleiding te vragen van een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan u tevens begeleiden in de strafzaak en bij het vorderen van schadevergoeding. Pieters Advocaten kan u hierin bijstaan.