De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) regelt welke vreemdelingen wel en niet mogen werken. Het in dienst hebben van iemand die niet mag werken is strafbaar gesteld in de wet. Hiervoor gelden hoge boetes. Daarnaast stelt de wet ook eisen aan de administratie van een bedrijf waar vreemdelingen werken.

Binnen het kader van de WAV zijn niet alleen vreemdelingen die een contract hebben werkzaam bij de organisatie waar zij worden aangetroffen. De manier waarop arbeid is gedefinieerd leidt er toe dat vrijwel elke vreemdeling die een klusje doet als arbeider kan worden aangemerkt. Zo zijn er in de jurisprudentie zelfs voorbeelden te vinden van vreemdelingen die een vriendendienst verrichtten (het helpen in de tuin van een vriend), die als arbeid werd aangemerkt en beboet.

Wij kunnen u adviseren over het recht van elke vreemdeling om te mogen werken, maar ook over de administratieve eisen en de wijze waarop u dient te voorkomen dat vreemdelingen die niet mogen werken bij u aangetroffen kunnen worden.