Gezinshereniging: meerderjarige kinderen en hun ouders

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft de mogelijkheden voor gezinshereniging tussen meerderjarige kinderen en in het land van herkomst achterblijvende ouders verruimd. Het is vanaf nu niet meer nodig om aan te tonen dat er tussen de ouders en het meerderjarige kind een ‘meer dan normale afhankelijkheid’ bestaat als gevolg van bijvoorbeeld een handicap. Wel gelden de volgende voorwaarden:

1) het kind is jongvolwassen (dat wil zeggen tot ongeveer 25 jaar);
2) het kind heeft altijd in het ouderlijk gezin gewoond; en
3) het kind heeft geen eigen gezin gevormd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met één van onze advocaten (030-2718855 of info@pietersadvocaten.nl).

2017-06-27T10:42:17+00:00