Inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging versoepeld

Op 23 maart 2017 is het nieuwe beleid omtrent de inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging bekend gemaakt. Dit beleid wordt toegepast op alle op 21 september 2016 of daarna ingediende aanvragen in het kader van gezinshereniging.

Om voor gezinshereniging in aanmerking te komen is vereist dat de referent (diegene die in Nederland verblijft) een duurzaam inkomen heeft. Dit betekent dat het arbeidscontract op datum aanvraag nog een jaar geldig moet zijn. Volgens het nieuwe beleid zijn inkomsten uit arbeid in loondienst eveneens duurzaam als op het tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen of de beschikking wordt gegeven een aaneengesloten periode van een jaar voldoende inkomen uit arbeid in loondienst is verworven en dit inkomen nog zes maanden beschikbaar is.

Niet veranderd is dat er nog steeds sprake moet zijn van ‘voldoende’ inkomsten, dus inkomsten die minimaal gelijk zijn aan het bruto wettelijk minimumloon.

Neem gerust contact met ons op als u hier vragen over heeft. U kunt ons bellen op 030-2718855, of mailen naar info@pietersadvocaten.nl.

2017-06-29T09:17:44+00:00