Uitbreiding van matigingsgronden én verhogende omstandigheden voor de Wav-boete

Als iemand uit het buitenland in Nederland arbeid verricht -betaald of onbetaald-, heeft die persoon een tewerkstellingsvergunning nodig of een verblijfsvergunning waarmee het is toegestaan om te werken. Door de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen kan aan rechtspersonen en natuurlijke personen een boete (Wav-boete) worden opgelegd als zij vreemdelingen illegaal tewerk hebben gesteld. De omvang van die boete kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

In sommige gevallen kunnen boetes worden gematigd wegens een verminderde draagkracht van de beboete (rechts)persoon. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, kan de boete in ieder geval worden gematigd als de werkgever financiële gegevens heeft overgelegd die tot het oordeel leiden dat hij door de boete onevenredig wordt getroffen.

Het nieuwe boetebeleid kent daarnaast ook enkele boeteverhogende omstandigheden, bijvoorbeeld als de werkgever de regelgeving bewust heeft ontdoken, de werkgever in de vijf jaar voorafgaand aan de overtreding reeds een Wav-overtreding heeft begaan, of als er meer dan drie vreemdelingen bij de overtreding betrokken zijn.

Wilt u meer weten of heeft u advies of juridische bijstand nodig? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op (030-2718855 of info@pietersadvocaten.nl)

2018-04-26T17:20:48+00:00