Wajong gerechtigden

Gevolgen Participatiewet voor Wajong gerechtigden
Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet in werking treden. De overheid wil door middel van deze wet zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan. Indien u een Wajong uitkering ontvangt kan de inwerktreding van de Participatiewet gevolgen voor u hebben. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor Wajong gerechtigden.

Gevolgen voor personen die al een Wajong uitkering hebben
Personen die op 1 januari 2015 al Wajong gerechtigd zijn, krijgen te maken met een herbeoordeling. Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 zal het UWV opnieuw beoordelen of de Wajong gerechtigde mogelijkheden heeft om te werken. De hoogte van de Wajong-uitkering hangt af van de herbeoordeling. Indien de Wajong gerechtigde niet in staat is om arbeid te verrichten houdt de Wajonger zijn Wajong-uitkering van 75% van het minimumloon. Indien de Wajonger niet werkt maar deels in staat wordt geacht om arbeid te verrichten of tijdelijk niet in staat is om arbeid te verrichten, wordt de Wajong-uitkering vanaf 2018 verlaagd naar 70% van het minimumloon.

Gevolgen voor nieuwe instromers Wajong
Indien een jongere na 1 januari 2015 een Wajong uitkering aanvraagt, heeft de jongere alleen recht op Wajong indien de jongere wordt geacht nooit meer te kunnen werken. Het UWV zal dit beoordelen.

Bezwaarschrift
Indien het UWV oordeelt dat u mogelijkheden heeft om te werken en u bent het niet eens met het standpunt van het UWV, kunt u tegen de beslissing van het UWV een bezwaarschrift indienen. Het UWV zal dan het besluit opnieuw moeten beoordelen.

2017-05-08T11:36:32+00:00