Sociaal zekerheidsrecht 2017-05-08T11:26:49+00:00

Sociaal zekerheidsrecht


Op beslissingen van het UWV valt nogal eens wat af te dingen. Indien u het niet eens bent met de beslissing van uw uitkeringsinstantie, kunnen wij u bijstaan in uw procedure.

Mocht u twijfelen over de kans van slagen, dan kunt u de beslissing aan ons toesturen voor een eerste vrijblijvend advies. Wij zullen u dan op korte termijn een eerste voorlopig advies geven.

Ook als u denkt niet in aanmerking te komen voor een uitkering, bijvoorbeeld omdat u geen verblijfsvergunning hebt, loont het de moeite om contact op te nemen. Soms is het mogelijk om aan internationale verdragen een aanspraak op uitkering te ontlenen.