Loading...
Pietersadvocaten | Utrecht |2019-09-19T16:31:23+02:00
J. (Judith) Pieters
J. (Judith) Pieters
A.P. (René) van Stralen
A.P. (René) van Stralen
G. (Gerben) Dijkman
G. (Gerben) Dijkman
S.J. (Stefan) Koolen
S.J. (Stefan) Koolen
H. (Harouna) Sala
H. (Harouna) Sala
F. (Ferdinand) Verweij
F. (Ferdinand) Verweij

Het team van advocatenkantoor Pieters Advocaten heeft een jarenlange ervaring in het adviseren van en procederen voor bedrijven en particulieren. Onze advocaten zijn betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Over ons


Onze filosofie
Ons motto is: `Zorg voor recht´. Dit betekent voor ons dat wij verder kijken dan het juridische probleem dat zich aandient. Onze advocaten denken in oplossingen, niet in problemen. Wij analyseren het probleem waar u voor staat, en gaan met u op zoek naar een oplossing door gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Onze tarieven
Wij bieden onze diensten aan voor scherpe tarieven. Wij staan particulieren die hiervoor in aanmerking komen, bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan bieden wij u onze diensten aan voor een eerlijke prijs. Ook in dit opzicht kiest Pieters Advocaten voor maatwerk.
 
Gratis avondspreekuur
Voor veel mensen is de drempel om naar een advocaat te gaan hoog. Ons kantoor heeft een avondspreekuur, omdat wij het belangrijk vinden dat juridische hulp toegankelijk is. U krijgt tijdens het spreekuur een advocaat te spreken voor de duur van maximaal twintig minuten. De advocaat inventariseert in die tijd uw zaak en onderzoekt of één van onze advocaten u kan bijstaan. Als dit het geval is, worden verdere afspraken met u gemaakt. Het spreekuur vindt wekelijks plaats op maandagavond van 18:00 tot 19:30 uur. U kunt zich hier voor het spreekuur aanmelden, maar u kunt ook zonder aanmelding langskomen.

Gratis kennismakingsgesprek
Het eerste kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten is bij ons kosteloos, omdat de toegankelijkheid van rechtshulp bij ons hoog in het vaandel staat. Tijdens het kennismakingsgesprek maakt de advocaat een voorlopige analyse van uw zaak en bespreekt hij met u de voorlopige strategie. Ook wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten en wordt bekeken of u mogelijk voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Indien u alvast zelf wilt onderzoeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, verwijzen wij u graag naar www.rvr.org. Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt met u een passende prijsafspraak gemaakt, die is toegesneden op de aard van het probleem en uw financiële situatie.

Rechtsvorm
Pieters Advocaten is een kostenmaatschap tussen Judith Pieters, Rene van Stralen, Gerben Dijkman, en Haroun Salah, waar in ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico praktijk voert. Stefan Koolen is in dienst van de Maatschap Pieters Advocaten. Uitsluitend de partij waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.

Onze rechtsgebieden


Onze advocaten kunnen u bijstaan in de volgende rechtsgebieden:

Personen- en familierecht
Asielrecht
Migratierecht
Strafrecht
Arbeidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Letselschade / aansprakelijkheidsrecht
Bestuursrecht
Bijstand aan slachtoffers

Als u op een rechtsgebied klikt ziet u meer informatie.

Wie zijn wij


F. (Ferdinand) Verweij2019-09-19T16:41:57+02:00

Ferdinand is sinds 2003 werkzaam als advocaat. Particulieren en bedrijven kunnen bij hem terecht voor advies en bijstand
in alle voorkomende procedures op het gebied van het straf-, bestuurs-, en migratierecht.

De kracht van Ferdinand ligt in het snel en deskundig inventariseren van de zaak waarna hij doelgericht
en samen met de cliënt de beste strategie bepaalt. In de rechtszaal voelt hij zich als een vis in het water.

“Procederen tegen de overheid is mijn specialiteit. De verhouding tussen de burger/ondernemer en de overheid is per definitie ongelijk en
als het bestuursrecht op juiste wijze wordt gebruikt is het een mooi instrument om deze verhouding meer in balans te brengen.”

e-mail: f.verweij@pietersadvocaten.nl

Ferdinand Verweij

Terug overzicht medewerkers

H. (Harouna) Sala2018-03-07T14:08:10+02:00

Harouna Sala is sinds 2018 als advocaat verbonden aan PietersAdvocaten.  Hij werkt voor eigen rekening en maakt geen deel uit van de maatschap. Hij is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is in het verleden werkzaam geweest als juridisch adviseur en als freelance tolk & vertaler in de Afrikaanse talen: Pulaar, Fula, Wolof en Frans.

Met veel passie en inzet en een gedegen argumentatie gaat hij voor het beste resultaat voor zijn cliënt.

E-mail: h.sala@pietersadvocaten.nl

Terug overzicht medewerkers

J.A. (Judith) Pieters2017-06-25T18:22:36+02:00

Specialisaties: vreemdelingenrecht, asielrecht en rechtsbijstand aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven

Judith Pieters is advocaat sinds 1990, en is de oprichter van het kantoor. Zij combineert een jarenlange ervaring met gedegen vakkennis en veel aandacht voor het menselijke aspect van de zaak. Zij staat bekend als iemand die niet terugdeinst voor ‘lastige’ juridische uitdagingen.

E-mail: j.pieters@pietersadvocaten.nl

A.P. (René) van Stralen2017-05-09T10:39:43+02:00

Specialisaties: personen- en familierecht, strafrecht en bestuursrecht

René van Stralen is advocaat sinds 1997. Hij heeft een directe stijl en spreekt de taal van de mensen. Hij staat volledig achter zijn cliënt, zonder de juridische zaak uit het oog te verliezen. Hij werkt zeer resultaatgericht.

“Het is belangrijk om niet alleen de juridische mogelijkheden te onderzoeken, maar ook wat voor deze cliënt de beste strategie is.”

E-mail: a.stralen@pietersadvocaten.nl

G. (Gerben) Dijkman2017-06-25T18:23:15+02:00

Specialisaties: migratierecht en asielrecht

Gerben Dijkman is sinds 2005 werkzaam als advocaat. Hij is vasthoudend en heeft een zakelijke stijl, zonder de persoon achter de zaak uit het oog te verliezen. Hij is gespecialiseerd in het migratie- en asielrecht. Deze rechtsgebieden worden steeds meer onderhevig aan internationale regelgeving, met name vanuit de EU. De specialisatie strekt zich daarom ook uit tot de EU-regelgeving met betrekking tot deze rechtsterreinen. Daarnaast is hij ook gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en het bestuursrecht.

E-mail: g.dijkman@pietersadvocaten.nl

S.J. (Stefan) Koolen2018-11-07T19:04:32+02:00

Specialisaties: immigratierecht, asielrecht, bestuursrecht.

Stefan werkt sinds 2003 met vluchtelingen en immigranten. Vanaf 2014 is hij advocaat bij Pieters Advocaten. Door zijn ervaring en betrokkenheid bij de verschillende groepen immigranten heeft hij een brede kennis van de verblijfsproblemen en -voorwaarden. Zijn cliënten zijn vooral particulieren, zelfstandigen en kleine bedrijven. De uitdaging is deze cliënten te gidsen door de ingewikkelde regels die door de overheid worden gesteld en te zorgen dat ze hun leven en/of bedrijf verder kunnen brengen.

Stefan houdt met name van een juridische uitdaging en van zaken waarin creatief moet worden gezocht naar een oplossing.

https://www.linkedin.com/profile
E-mail: s.koolen@pietersadvocaten.nl

Blog


Uitbreiding van matigingsgronden én verhogende omstandigheden voor de Wav-boete

By |juli 4th, 2017|

Als iemand uit het buitenland in Nederland arbeid verricht -betaald of onbetaald-, heeft die persoon een tewerkstellingsvergunning nodig of een verblijfsvergunning waarmee het is toegestaan om te werken. Door de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen kan aan rechtspersonen en natuurlijke personen een boete (Wav-boete) worden opgelegd als zij vreemdelingen illegaal [...]

Inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging versoepeld

By |juni 29th, 2017|

Op 23 maart 2017 is het nieuwe beleid omtrent de inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging bekend gemaakt. Dit beleid wordt toegepast op alle op 21 september 2016 of daarna ingediende aanvragen in het kader van gezinshereniging. Om voor gezinshereniging in aanmerking te komen is vereist dat de referent (diegene die in Nederland [...]

Gezinshereniging: meerderjarige kinderen en hun ouders

By |juni 27th, 2017|

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft de mogelijkheden voor gezinshereniging tussen meerderjarige kinderen en in het land van herkomst achterblijvende ouders verruimd. Het is vanaf nu niet meer nodig om aan te tonen dat er tussen de ouders en het meerderjarige kind een 'meer dan normale afhankelijkheid' bestaat als gevolg van [...]

Integratievoorwaarden

By |januari 27th, 2017|

Raad van State wil uitleg over 'integratievoorwaarden' in Europese gezinsherenigingsregels. Begin april heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een zaak van mr. Dijkman prejudiciele vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over het vereiste inburgeringsexamen in het buitenland. Al jaren lang [...]

Reacties uitgeschakeld voor Integratievoorwaarden

Wajong gerechtigden

By |januari 27th, 2017|

Gevolgen Participatiewet voor Wajong gerechtigden Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet in werking treden. De overheid wil door middel van deze wet zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan. Indien u een Wajong uitkering ontvangt kan de inwerktreding van de Participatiewet gevolgen voor u [...]

Reacties uitgeschakeld voor Wajong gerechtigden

Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid

By |januari 27th, 2017|

Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 juli 2015 De Wet Werk en Zekerheid ziet op een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht. Op 1 januari 2014 zullen een aantal wijzigingen plaatsvinden op het gebied van flexcontracten. Op 1 juli 2015 zullen de wijzigingen van de Wet Werk [...]

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid

Route