FAQ items aan het laden...
Strafrecht2020-10-29T15:56:22+01:00

Strafrecht & jeugdstrafrecht


Als verdachte hebt u behoefte aan stevige rechtshulp. De advocaat moet actief optreden, zelf onderzoek doen en het onderste uit de kan halen. Op het gebied van het strafrecht beschikken wij over jarenlange ervaring. Daarbij is het jeugdstrafrecht een speciaal aandachtsgebied. Deskundigheid en laagdrempeligheid gaan bij ons hand in hand.

Voor meer informatie over strafrecht klikt u op onderstaande gebieden.

Boete/transactie2020-08-04T16:35:09+02:00

Indien u als verdachte in een zaak een brief van het Openbaar Ministerie hebt ontvangen met daarin een voorstel om de zaak tegen bijvoorbeeld betaling van een boete af te doen, kunt u daartegen verzet aantekenen. Dit betekent dat de rechtbank de strafzaak bekijkt. Het voordeel daarvan is dat de rechtbank niet ‘gekleurd’ is: de rechter is objectief.

In enkele gevallen vindt de officier van justitie het niet meer de moeite waard om de zaak aan de rechter voor te houden. Dit betekent dat de zaak geseponeerd wordt. Wij kunnen u bijstaan in dit soort zaken.

Aanhouding2020-08-04T16:35:19+02:00

Als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, mag de politie u verhoren en onderzoek doen naar uw persoonsgegevens. De politie mag u maximaal zes uur vasthouden voor onderzoek. Die zes uur gaan in op het moment dat u bent aangekomen op het bureau waar u wordt verhoord.

De tijd tussen middernacht (00.00 uur) en 09.00 uur ‘s morgens wordt hierbij niet meegerekend. In deze nachtelijke uren mag u overigens wel door de politie verhoord worden. U kunt u tijdens dit onderzoek beroepen op uw zwijgrecht.

Inverzekeringstelling2020-08-04T16:35:30+02:00

Nadat u voor maximaal vijftien uren bent opgehouden voor verhoor, kan de officier van justitie u voor een periode van zes dagen (drie dagen + drie dagen verlenging) in verzekering stellen. U kunt niet in bezwaar of beroep tegen de inverzekeringstelling of de verlenging daarvan.

U moet binnen drie dagen en vijftien uren voor de rechter-commissaris worden geleid. Over eventuele onrechtmatigheden bij de aanhouding en de inverzekeringstelling kan en moet dan bij de rechter-commissaris worden geklaagd.

Als u in verzekering bent gesteld, zal uw advocaat altijd controleren of er in uw situatie wel voorlopige hechtenis was toegestaan. Als voorlopige hechtenis niet is toegestaan, is namelijk ook geen inverzekeringstelling toegestaan.

Voorlopige hechtenis2020-08-04T16:35:43+02:00

Als een verdachte is aangehouden vanwege een strafbaar feit en er is meer onderzoek nodig, dan kan hij in verzekering worden gesteld. Indien de officier van justitie vindt dat de verdachte langer vast moet blijven zitten, omdat er ernstige bezwaren tegen de verdachte bestaan en er sprake is van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van meer dan vier jaren is gesteld, kan hij de rechter-commissaris vragen om een bevel tot bewaring af te geven. De bewaring duurt maximaal veertien dagen.

Na afloop daarvan kan de officier van justitie op een zitting van de raadkamer van de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding vragen voor een periode van 30 tot 90 dagen. Binnen de termijn van 90 dagen moet de strafzaak van de verdachte door de rechtbank zijn behandeld. Dit kan ook een pro-formazitting zijn, waarbij de zaak wordt aangehouden en de voorlopige hechtenis automatisch wordt verlengd.

Zolang de strafzaak duurt kan de verdachte in voorlopige hechtenis blijven. De duur daarvan is beperkt tot de redelijke termijn van de behandeling van de zaak, zoals gesteld in artikel 6 lid 1 van het EVRM.

Schorsing voorlopige hechtenis2020-08-04T16:35:51+02:00

De rechter of de officier van justitie kan zelf besluiten tot een schorsing van de voorlopige hechtenis, als daar na afweging van de ernst van de zaak, het belang van het onderzoek en de persoonlijke belangen van de verdachte aanleiding voor is.

De advocaat van de verdachte kan ook zelf om schorsing van de voorlopige hechtenis vragen als daar redenen voor zijn. Deze redenen kunnen bijvoorbeeld gelegen zijn in een goed behandelplan van de verdachte of het belang dat de verdachte weer naar school gaat.

Dagvaarding2020-08-04T16:36:02+02:00

Een dagvaarding is een formele brief van de rechtbank waarin u wordt opgeroepen om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen, omdat u verdacht wordt van een strafbaar feit. Bij uw verdediging heeft u recht op een advocaat. De advocaat kan u op de terechtzitting bijstaan en de zaak namens u bepleiten. Bij de verdediging bekijkt de advocaat samen met u de feiten, de bewijzen, en de omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij het strafbare feit, en probeert zo tot een voor u zo gunstig mogelijke afloop van de zaak te komen.

Taakstraf Openbaar Ministerie2020-08-04T16:36:12+02:00

Een Taakstraf Openbaar Ministerie-zitting (TOM-zitting) is een speciale zitting zonder rechter, waarbij door de officier van justitie of de parketsecretaris een voorstel wordt gedaan aan de verdachte om strafvervolging te voorkomen. Het moet gaan om een relatief licht vergrijp, en er mag geen twijfel zijn over het bewijs.

Het voorstel kan bijvoorbeeld zijn het uitvoeren van een werkstraf of een leertraject, of het vergoeden van de schade. Het openbaar ministerie kan een dergelijk voorstel doen bij meerderjarige verdachten voor maximaal 120 uur werkstraf/leerstraf en alleen voor strafbare feiten waar een maximum gevangenisstraf op staat van minder dan zes jaar.

U mag zich tijdens de TOM-zitting net zoals bij een normale zitting laten bijstaan door een advocaat. Dit gaat niet automatisch: u moet zelf contact opnemen met een advocaat. De kosten hiervan kunnen worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Oproep Ten Parkette2020-08-04T16:36:21+02:00

Bij minderjarige verdachten heet het gesprek op het parket met de officier van justitie geen TOM-zitting, maar een Oproep Ten Parkette-zitting (OTP-zitting). Ook bij een OTP-zitting mag er geen twijfel zijn over het bewijs van het feit. Als het voorstel van de officier van justitie wordt geaccepteerd, kan de zaak niet meer voor de strafrechter komen.

De jeugdige kan zich tijdens de OTP-zitting net zoals bij een normale zitting laten bijstaan door een advocaat. Dit gaat niet automatisch: u moet zelf contact opnemen met een advocaat. De kosten hiervan kunnen worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Wanneer de officier van justitie de zaak wil afdoen door het aanbieden van een taakstraf van meer dan twintig uur of een geldboete van meer dan € 115,00, is bijstand van een advocaat verplicht.

Bureau Halt2020-08-04T16:36:29+02:00

Bureau Halt is de organisatie die samenwerkt met justitie om jongeren van twaalf tot achttien jaar, die kleine vergrijpen -zoals vernieling of winkeldiefstal- hebben gepleegd, een leerstraf of een werkstraf te laten uitvoeren. Dit kan vaak gebeuren zonder dat de strafzaak voor de rechter is gekomen. Bij een Halt-afdoening bij een jongere van twaalf tot vijftien jaar moeten de ouders de Halt-afdoening ook accepteren.

Gedragsbeïnvloedende maatregel2020-08-04T16:36:39+02:00

Het gaat bij een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) om een maatregel die door de rechter aan jeugdigen kan worden opgelegd, in plaats van een straf. De GBM is vooral bedoeld voor jeugdige veelplegers en harde kernjongeren met gedragsproblem