FAQ items aan het laden...
Bijstand aan slachtoffers2020-06-09T13:23:16+02:00

Bijstand aan slachtoffers


De advocaten van Pieters Advocaten hebben ruime ervaring als het gaat om het bijstaan van slachtoffers. Binnen het Nederlandse rechtssysteem komt er steeds meer aandacht voor slachtoffers. Wij zijn daar een groot voorstander van.

Wij zijn specialisten in het bieden van rechtshulp aan slachtoffers van seksueel geweld en slachtoffers van mensenhandel, waaronder slachtoffers van loverboys. Rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel, seksueel geweld en huiselijk geweld bestaat uit juridische bijstand in zowel de strafrechtelijke als vreemdelingrechtelijke procedure.

Ook wanneer u slachtoffer bent van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen wij u bijstaan. Het is aan te raden u te laten bijstaan door een deskundige belangenbehartiger. De wederpartij is immers ook ter zake deskundig. De kosten van juridische bijstand worden vergoed door de aansprakelijke derde, zodat het u niets hoeft te kosten.

Voor meer informatie klikt u op onderstaande gebieden.

Slachtoffer in de strafrechtelijk procedure2020-08-04T15:44:45+02:00

In de strafrechtelijke procedure treedt een slachtoffer op als aangever, getuige en/of benadeelde partij en heeft een slachtoffer diverse rechten en plichten. Het slachtoffer heeft recht op informatie over het verloop van de strafrechtelijke procedure en het detentieverloop van de verdachte.

Een slachtoffer heeft als aangever of getuige de plicht om als getuige te worden gehoord door de onderzoeksrechter of tijdens de zitting. Ook heeft een slachtoffer het recht om zich te voegen als benadeelde partij om een verzoek tot vergoeding van materiële en immateriële schade in te dienen. Tot slot kan een slachtoffer gebruik maken van het spreekrecht of het indienen van een slachtofferverklaring waarin hij de gevolgen van het strafbare feit onder woorden kan brengen.

Vreemdelingrechtelijke procedure2020-08-04T15:45:56+02:00

Als een slachtoffer van mensenhandel niet rechtmatig in Nederland verblijft, krijgt hij te maken met het vreemdelingenrecht. Een slachtoffer of getuige die aangifte heeft gedaan van mensenhandel heeft recht op een tijdelijke verblijfsvergunning indien de aangifte leidt tot een strafrechtelijk onderzoek.

Naast het verblijfsrecht bestaat het recht op opvang en voorzieningen. Indien het strafrechtelijk onderzoek leidt tot een veroordeling van de dader kan de vergunning worden omgezet in een vergunning tot voortgezet verblijf. Als het onderzoek wordt geseponeerd kan er aanspraak worden gemaakt op een vergunning op humanitaire gronden.

De advocaat staat een slachtoffer bij in alle juridische procedures, zodat een slachtoffer zich kan richten op de verwerking van het strafbare feit.

Links bijstand aan slachtoffers2021-02-17T08:28:26+01:00

Contact


U kunt met ons telefonisch, per e-mail of via het onderstaande contactformulier, contact opnemen.

Een van onze advocaten zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Het eerste intake gesprek is bij ons altijd kosteloos.

Tel: 030-2718855
E-mail: info@pietersadvocaten.nl