Als u uw salaris zonder gegronde reden niet of niet volledig heeft ontvangen, dan kunt u bij de kantonrechter in kort geding een loonvordering instellen. U vordert uw reguliere maandloon, maar ook vakantiegeld, een bonus, gratificatie, dertiende maand of winstdeling en de kosten van de advocaat. Binnen een paar weken wordt uw vordering bij de kantonrechter behandeld.