Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. Indien u een kind wilt adopteren uit het buitenland, heeft u toestemming van de Nederlandse overheid nodig.

Als een man het kind dat hij verzorgt wil adopteren, kan hij daartoe een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Deze procedure wordt eenouderadoptie (vroeger stiefouderadoptie) genoemd. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.