Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is er sprake van een gemeenschappelijke boedel die verdeeld moet worden. Echter, ook als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, kan het zijn dat er een verdeling van de boedel plaats moet vinden.

Op de dag dat de rechtbank het verzoek tot echtscheiding ontvangt, staat de omvang van de boedel vast. Dit betekent dat na indiening van het verzoek tot echtscheiding onmiddellijk een verzoek tot boedelscheiding kan worden ingediend en behandeld.