Een illegaal is verplicht Nederland te verlaten. Deze verplichting staat in de Vreemdelingenwet. Soms is het niet mogelijk voor een illegaal om aan deze verplichting te voldoen. Dit kan diverse redenen hebben, bijvoorbeeld omdat er geen enkel document meer bestaat van de vreemdeling of omdat het land van de illegaal niet mee werkt aan de terugkeer.

Onder strenge voorwaarden kan een verblijfsvergunning worden verleend, omdat het buiten de schuld van de vreemdeling niet mogelijk is om in een ander land te wonen. Deze vergunning wordt de Buitenschuldvergunning genoemd.

Om voor de vergunning in aanmerking te komen moet de illegaal aantonen alles te hebben gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om terug te keren en ook alle medewerking hebben verleend aan pogingen van de Nederlandse overheid om de terugkeer te realiseren. Als op geen enkele manier aan de illegaal is te verwijten dat terugkeer niet lukt, kan een verblijfsvergunning op grond van het buitenschuldcriterium worden verleend.