Als u het niet eens bent met een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. Het is mogelijk dat u ten onrechte een bekeuring hebt gehad: u bent misschien geflitst terwijl u zich netjes aan de toegestane snelheid hield. Het is van belang om contact op te nemen met een advocaat, indien u naar uw mening ten onrechte door het CJIB bent benaderd.

Het niet (tijdig) betalen van een boete kan allerlei vervelende consequenties met zich meebrengen, met in laatste instantie de mogelijkheid dat u in de gevangenis belandt. Dit kan plaatsvinden na oplegging van boete en taakstraf. In principe zit men voor elke € 25,00 één dag vast tot maximaal een jaar. Met elke dag dat men vastzit, neemt het nog resterende bedrag dus met € 50,00 af (zie art. 24c lid 3 Wetboek van Sr.)

Als de taakstraf niet naar behoren is uitgevoerd, geldt een maximum van acht maanden. Twee uur taakstraf wordt vervangen door één dag vervangende hechtenis, 60 uur taakstraf wordt vervangen door één maand vervangende hechtenis.