De CRIEM Aanpak van de jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar die afkomstig zijn uit een niet-westerse minderheidsgroep, waarbij de aansluiting tussen het gezin en de Nederlandse samenleving niet optimaal is. Het doel van de CRIEM Aanpak is om de integratie in de samenleving te bevorderen. De CRIEM Aanpak is van toepassing op jongeren die relatief lichte vergrijpen hebben gepleegd en nog niet eerder in contact zijn geweest met justitie.