Een dagvaarding is een formele brief van de rechtbank waarin u wordt opgeroepen om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen, omdat u verdacht wordt van een strafbaar feit. Bij uw verdediging heeft u recht op een advocaat. De advocaat kan u op de terechtzitting bijstaan en de zaak namens u bepleiten. Bij de verdediging bekijkt de advocaat samen met u de feiten, de bewijzen, en de omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij het strafbare feit, en probeert zo tot een voor u zo gunstig mogelijke afloop van de zaak te komen.