De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die zijn uitgeprocedeerd. In dit kader worden er terugkeergesprekken gevoerd en vinden er presentaties plaats bij de Ambassades van het land van herkomst voor het aanvragen van reisdocumenten.