Een vader kan zijn kind erkennen door zich samen met de moeder bij de gemeente te vervoegen, en aldaar aan te geven dat hij de biologische vader van het kind is. Als de biologische vader zijn kind niet wil erkennen, dan kan de moeder een verzoek indienen bij de rechtbank tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. De moeder kan dit verzoek tot vijf jaar na de geboorte van het kind indienen. Het kind heeft zelf veel langer de tijd om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen.