Gedwongen opname in een instelling (jeugdzorgplus) / gesloten uithuisplaatsing

In het geval er sprake is van een kind met ernstige gedragsproblemen kan een gedwongen opname in een instelling worden opgelegd. Dit wordt ook wel ‘jeugdzorgplus’ genoemd. Jeugdzorgplus is bedoeld voor kinderen die kampen met ernstige gedragsproblemen die bescherming nodig hebben tegen zichzelf of anderen. Hierbij kan het gaan om agressieve jongeren of meisjes die te maken hebben met loverboys.

Het doel is het voorkomen dat de jongere zich onttrekt of wordt onttrokken aan de zorg die nodig en noodzakelijk is. Onder jeugdzorgplus vallen gedwongen opname in een instelling, gesloten verblijf en gedwongen behandeling.

Een gedwongen opname in een instelling kan alleen worden opgelegd na indicatie van Bureau Jeugdzorg, na zorgvuldig onderzoek en instemming door een gedragswetenschapper en door middel van een beslissing van de kinderrechter waarbij het kind een ‘machtiging gesloten jeugdzorg’ opgelegd krijgt.