Een kind dat geboren is tijdens het huwelijk staat onder het gezag van de ouders. Als de ouders niet zijn getrouwd, heeft de moeder alleen het gezag. Dat is anders als de vader het kind erkent (bij de gemeente) en tevens het ouderlijk gezag bij de rechtbank aanvraagt. De enkele erkenning van het kind betekent dus niet dat de vader ook het gezag heeft over het kind.