Indien een ouder (al dan niet na een echtscheiding) met een kind naar het buitenland wil reizen, dan heeft hij toestemming van de andere ouder nodig. Als de ouder de toestemming niet heeft gekregen, maar toch naar het buitenland gaat, dan heet dit internationale kinderontvoering. Een groot aantal landen is aangesloten bij het Haags Verdrag Kinderontvoering. In dit verdrag is geregeld dat het kind moet worden teruggebracht naar het land waar het kind oorspronkelijk woonde. Klik hier voor meer informatie.