Als de rechter u heeft veroordeeld kan u of uw advocaat binnen veertien dagen na het vonnis hoger beroep aantekenen. In hoger beroep wordt de zaak van begin tot eind opnieuw bekeken, wat vaak tot een heel andere uitkomst leidt. Hoger beroep instellen is in de meeste zaken dan ook zeker de moeite waard. Het is van belang om dit goed met een advocaat te bespreken.