Iemand met een verblijfsvergunning in Nederland moet inburgeren. Dit betekent dat die persoon Nederlands moet leren en één en ander over de Nederlandse samenleving moet leren. Voor het verkrijgen van sommige verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd en voor naturalisatie is inburgering vereist. Inburgering moet worden onderscheiden van de verplichting in te burgeren in het buitenland.