Toen het inburgeringsexamen in het buitenland werd ingevoerd met de Wet inburgering buitenland (Wib), werd dit gedaan om voor verlening van de mvv te toetsen of iemand voldoende gemotiveerd en in staat was om in Nederland in te burgeren. Het behalen van het examen ontheft de geslaagde niet van de verplichting later in Nederland aan verdere inburgeringsverplichtingen te ontdoen. De slagingseisen van het inburgeringsexamen in het buitenland zijn lager dan die van het inburgeringsexamen in Nederland.

Meer informatie over het examen in het buitenland kan hier worden gevonden.