Het inkomensvereiste is de hoogte van het inkomen dat wordt vereist om een bepaalde verblijfsvergunning te krijgen. Er gelden hiervoor verschillende bedragen, afhankelijk van het doel waarvoor iemand de verblijfsvergunning aanvraagt. Zo hoeft een student minder inkomen te hebben dan een alleenstaande en is de inkomenseis voor een verblijfsvergunning voor gezinshereniging hoger dan die voor een alleenstaande. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is altijd de actuele tabel met de vereiste bedragen te vinden.