Een inreisverbod is een verbod de EU binnen te reizen. Als iemand al enige tijd illegaal is of een strafbaar feit heeft gepleegd, kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst een inreisverbod opleggen. Verblijf in Nederland ondanks een inreisverbod is strafbaar gesteld.

Het inreisverbod is in de Nederlandse wet opgenomen, omdat dit verplicht werd door EU-regelgeving (de Terugkeerrichtlijn). Het inreisverbod wordt voor een bepaalde periode van, in beginsel, tussen de twee en tien jaar opgelegd. Het is mogelijk om tussentijds om opheffing van het verbod te vragen.