Nadat u voor maximaal vijftien uren bent opgehouden voor verhoor, kan de officier van justitie u voor een periode van zes dagen (drie dagen + drie dagen verlenging) in verzekering stellen. U kunt niet in bezwaar of beroep tegen de inverzekeringstelling of de verlenging daarvan.

U moet binnen drie dagen en vijftien uren voor de rechter-commissaris worden geleid. Over eventuele onrechtmatigheden bij de aanhouding en de inverzekeringstelling kan en moet dan bij de rechter-commissaris worden geklaagd.

Als u in verzekering bent gesteld, zal uw advocaat altijd controleren of er in uw situatie wel voorlopige hechtenis was toegestaan. Als voorlopige hechtenis niet is toegestaan, is namelijk ook geen inverzekeringstelling toegestaan.