De Vreemdelingenwet bevat in artikel 10 een bepaling die stelt dat iemand die niet het recht heeft in Nederland te verblijven, ook geen recht heeft op sociale voorzieningen. Vergelijkbare bepalingen zijn opgenomen in de diverse wetten die sociale voorzieningen regelen. Het samenstel van deze regels wordt ook wel de Koppelingswet genoemd.

In veel gevallen geeft de verblijfsprocedure geen recht in Nederland te verblijven en vervallen veel voorzieningen, zoals uitkeringen, toeslagen en kinderbijslag. In vrijwel alle gevallen heeft het procederen tegen de beëindiging van dergelijke voorzieningen nauwelijks kans van slagen als er niet ook een reëel zicht is op het (her)krijgen van verblijfsrecht op korte termijn.

Wij kunnen u bij zowel procedures over het verblijfsrecht als over de sociale voorzieningen adviseren en u daarin bijstaan.