Als u gewond raakt bij een ongeval en u bent bezig met een opleiding, kunt u studievertraging oplopen. Hierdoor lijdt u schade, die niet alleen bestaat uit extra kosten voor collegegeld en dergelijke, maar ook uit gederfd inkomen, omdat u op een later moment op de arbeidsmarkt kunt instromen.

Hiervoor kan een vergoeding worden toegekend. De bedragen die hiervoor worden toegekend, zijn genormeerd in de Richtlijn Studievertraging van de Letselschaderaad.