U bent ziek en uw werkgever wil uw loonbetaling geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat u niet ziek bent, of dat u onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie (doordat u passend werk weigert of geen gehoor geeft aan arbo-oproepen). De werkgever moet zich daarbij wel houden aan een aantal spelregels. Het is belangrijk dat u uw werkgever laat weten het niet eens te zijn met het stopzetten of opschorten van uw salaris.