De machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) is een visum dat het recht geeft naar Nederland te reizen om daar de verblijfsvergunning aan te vragen. De voorwaarden voor verlening zijn gelijk aan de eisen voor de verblijfsvergunning die iemand aan wil vragen. Er moet eerst een visum worden verkregen, omdat de overheid er de voorkeur aan geeft dat het recht op toelating wordt getoetst voordat iemand feitelijk in Nederland is.

Het inburgeringsexamen in het buitenland is gekoppeld aan de mvv. Dit betekent dat inburgering een voorwaarde voor verlening van de mvv is, als iemand verplicht is in het buitenland in te burgeren. Als iemand het examen niet heeft gedaan of niet heeft gehaald, krijgt hij niet het visum dat nodig is om in Nederland de verblijfsvergunning te verkrijgen.