Het is bijzonder moeilijk om in Nederland een verblijfsvergunning op medische gronden te krijgen, omdat onder andere de financiering van de medische behandeling geregeld dient te zijn, en er bijzondere redenen dienen te zijn om de medische behandeling in Nederland te laten plaatsvinden.

Toch kunnen medische problemen soms aanleiding vormen om uitstel van vertrek te verlenen op grond van artikel 64 Vreemdelingenwet. Dit is het geval als de stopzetting van de behandeling leidt tot een medische noodsituatie en er in het land van herkomst geen behandeling mogelijk is. Als deze situatie zich na een jaar nog steeds voordoet, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om in het bezit te komen van een verblijfsvergunning.