U kunt om uiteenlopende redenen niet tevreden zijn over uw naam. U kunt uw voornaam, achternaam of beide namen wijzigen als aan bepaalde criteria is voldaan. Een verzoek tot wijziging van de voornaam dient te worden ingediend bij de rechtbank. De wijziging van de achternaam wordt aangevraagd met behulp van een formulier bij het Ministerie van Justitie. Klik hier voor meer informatie.