Vreemdelingen die niet onder het bereik van de Terugkeerrichtlijn van de EU vallen, kunnen ongewenst worden verklaard. Ook EU-burgers kunnen ongewenst worden verklaard. Iemand wordt meestal ongewenst verklaard omdat hij strafbare feiten heeft gepleegd of zich herhaaldelijk niet heeft gehouden aan verplichtingen uit de Vreemdelingenwet. Verblijf in Nederland ondanks een ongewenstverklaring is strafbaar gesteld.