Een man die weet dat hij niet de biologische vader van een kind is, maar volgens de wet wel als vader van het kind geregistreerd staat, kan bij de rechtbank een verzoek indienen voor ontkenning van het vaderschap.

Aan het indienen van het verzoekschrift zijn termijnen verbonden. Het verzoekschrift kan door de moeder van het kind binnen één jaar na de geboorte van het kind worden ingediend. Het verzoekschrift kan door de juridische vader binnen één jaar nadat hij weet dat hij niet de biologische vader van het kind is worden ingediend. Als het verzoekschrift te laat is ingediend, kan een bijzondere curator het verzoek namens het minderjarige kind indienen.