Bij een ontslag op staande voet eindigt uw arbeidsovereenkomst direct. Ontslag op staande voet is alleen mogelijk als er een dringende reden voor aanwezig is. Hiervan is alleen in uitzonderingssituaties sprake.

Aangezien een ontslag op staande voet grote consequenties heeft, bijvoorbeeld voor uw recht op een uitkering, is het van groot belang dat u direct contact opneemt met een advocaat die u hierin kan adviseren. Als u het niet eens bent met het ontslag, is het van belang dat u het ontslag meteen aanvecht en dat u zich beschikbaar houdt voor werk.