Bij ontslag komt u mogelijk in aanmerking voor een ontslagvergoeding. Via internet kunt u met behulp van een calculator zelf een inschatting van de hoogte van deze vergoeding maken. Er zijn echter veel uitzonderingen hierop mogelijk. Daarbij speelt bijvoorbeeld de vraag door wiens schuld het dienstverband is beëindigd en de vraag naar de economische situatie van de werkgever.

Aangezien het om grote bedragen kan gaan, is het verstandig om u hierover deskundig te laten adviseren.