Uw werkgever kan bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen als hij u wil ontslaan om bedrijfseconomische of andere redenen. Tegen de aanvraag van een ontslagvergunning kunt u bezwaar maken. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst met een ontslagvergunning hoeft de werkgever geen vergoeding te betalen. Een vergoeding wordt vaak wel toegekend als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden via de kantonrechter.

Het is in geval van een kennelijk onredelijk ontslag mogelijk om bij de kantonrechter een verzoek in te dienen voor een ontslagvergoeding, nadat het dienstverband is opgezegd.