Kind en ouder hebben het recht op omgang met elkaar. De inhoud van de omgangsregeling is geheel aan de ouder(s). Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de rechter verzocht worden een omgangsregeling vast te stellen.

Ook heeft een kind recht op omgang met anderen dan de ouders. Ook zo’n verzoek kan door ons aan de rechter worden voorgelegd. Er zal wel een nauwe persoonlijke betrekking met het kind aangetoond moeten worden, voordat een omgangsregeling door de rechtbank wordt vastgesteld.