Bij minderjarige verdachten heet het gesprek op het parket met de officier van justitie geen TOM-zitting, maar een Oproep Ten Parkette-zitting (OTP-zitting). Ook bij een OTP-zitting mag er geen twijfel zijn over het bewijs van het feit. Als het voorstel van de officier van justitie wordt geaccepteerd, kan de zaak niet meer voor de strafrechter komen.

De jeugdige kan zich tijdens de OTP-zitting net zoals bij een normale zitting laten bijstaan door een advocaat. Dit gaat niet automatisch: u moet zelf contact opnemen met een advocaat. De kosten hiervan kunnen worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Wanneer de officier van justitie de zaak wil afdoen door het aanbieden van een taakstraf van meer dan twintig uur of een geldboete van meer dan € 115,00, is bijstand van een advocaat verplicht.