Partneralimentatie is de onderhoudsbijdrage die aan een ex-partner dient te worden betaald. In de wet staat dat ex-echtgenoten verplicht zijn elkaar te onderhouden. De ex-partner die geen of weinig inkomen heeft, kan dus partneralimentatie aanvragen. Er kan een berekening van de te betalen alimentatie worden gemaakt op basis van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Voor het maken van een voorlopige berekening kunt u contact met ons opnemen.

De rechter kijkt bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie niet alleen naar de cijfers, maar ook naar wat redelijk is in de situatie die zich voordoet. Kinderalimentatie gaat altijd voor partneralimentatie.