Indien beide ouders het gezag over een kind hebben, moeten zij beiden toestemming geven voor afgifte van een paspoort. Indien één van beiden dit weigert, kan de andere ouder de rechtbank om vervangende toestemming vragen. Sinds enige tijd worden kinderen niet meer in het paspoort van de ouders bijgeschreven. Ook zeer jonge kinderen krijgen nu een eigen paspoort. Dit kan problemen op Schiphol opleveren. Is dit kind van u? Wat zegt de andere ouder hiervan? Wie heeft het gezag?