Als een jongere een gewelds- of zedenmisdrijf heeft gepleegd, kan hij een Plaatsing In Jeugdinrichting-maatregel (PIJ-maatregel) krijgen. Deze maatregel is bedoeld om criminele jongeren met een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening te behandelen en te (her)opvoeden. De PIJ-maatregel duurt drie jaar. De jongere krijgt minimaal twee jaar een behandeling in een justitiële jeugdinrichting en één jaar voorwaardelijk.