Als u letselschade heeft geleden, en de aansprakelijkheid is erkend, dan moet de schade door de aansprakelijke partij of zijn verzekeringsmaatschappij worden vergoed. Daaronder vallen ook de kosten van rechtsbijstand, zoals de kosten van de advocaat en eventuele deskundigen die door de advocaat worden ingeschakeld.

Mocht de aansprakelijkheid nog niet zijn erkend, dan komt u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand op grond van de Wet op de Rechtsbijstand. Klik hier voor meer informatie.