De referent is iemand die een vreemdeling naar Nederland wil laten komen. Dit kan bijvoorbeeld de in Nederland wonende partner zijn die zijn vrouw wil laten komen, maar dit kan ook de onderwijsinstelling zijn waar een buitenlandse student gaat studeren of het bedrijf waar een buitenlandse werknemer komt werken.

Referenten kunnen dus natuurlijke personen, maar ook bedrijven of instellingen zijn. Voor instanties die vaker mensen naar Nederland laten komen kan het aantrekkelijk, en sinds de Wet modern migratiebeleid (Wet Momi) soms verplicht, zijn om zich bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te registreren als erkend referent. De Immigratie- en Naturalisatiedienst toetst dan de betrouwbaarheid van de organisatie. Als de organisatie voldoet aan de maatstaven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, worden de procedures eenvoudiger en vooral sneller.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en voordelen om als erkend referent te worden geregistreerd.