Niet elke verblijfsvergunning geeft een vreemdeling het recht om in Nederland te werken. Als iemand het recht heeft om te werken staat dit vermeld op de verblijfspas. Als op de pas is vermeld dat arbeid niet vrij is toegestaan, betekent dit dat er naast de verblijfsvergunning ook een vergunning om te werken vereist is. Die vergunning wordt de tewerkstellingsvergunning genoemd.

Tegenwoordig wordt in de procedure voor een verblijfsvergunning voor werk ook meteen de aanvraag van de tewerkstelingsvergunning gekoppeld. Hierdoor hoeft de aanvraag maar bij een loket te worden ingediend.